Sieci komputerowe Drukuj Email
Nasz firma wykonuje projekty i zapewnia fachowe wykonawstwo strukturalnych sieci komputerowych zarówno kablowych i bezprzewodowych.

Wierzymy i? stabilna sie? komputerowa to podstawa funkcjonowania ka?dej firmy. B?yskawiczna wymiana informacji, wspó?dzielenie dokumentów i urz?dze? obni?a koszty i usprawnia dzia?anie. Nowoczesne rozwi?zania sieciowe i serwerowe zapewniaj? bezpiecze?stwo oraz ci?g?o?? pracy.Dlatego zapewniamy:


?
   projektowanie sieci,

?    utrzymywanie ruchu sieciowego,

?    konserwacj? sieci

Posiadamy autoryzacj? firmy MOLEX Premie Network :


?    Autoryzowany Projektant sieci MOLEX PN  - Tytu? uprawniaj?cy do  wykonywania projektów strukturalnych sieci miedzianych i ?wiat?owodowych w Systemie Okablowania Strukturalnego MOLEX PN .

?    MOLEX PN PARTNER -  Tytu? uprawniaj?cy do wykonywania instalacji w Systemie Okablowania Strukturalnego MOLEX PN oraz do udzielania 25-letniej gwarancji na elementy okablowania.