Sprz?t komputerowy

 
CENNIK US?UG SERWISOWYCH
Ceny brutto zawieraj? VAT 22%
     
L.P.        NAZWA US?UGI CENA  
1 Diagnoza uszkodzenia komputera od 40 z?
2 Diagnoza uszkodzenia notebooka  od 50 z?
3 Diagnoza uszkodzenia drukarki od 40 z?
4 Diagnoza podzespo?ów komputerowych 40 z? / szt
5 Wystawienie pisemnej ekspertyzy na uszkodzony sprz?t 50 z?
6 Instalacja i wst?pna konfiguracja systemu Windows 98/98SE/2000/XP/VISTA 100 z?
7 Instalacja i wst?pna konfiguracja Linux w wersji desktop/serwer tel.
8 Aktualizacja systemu Windows 50 z?
9 Konserwacja systemu operacyjnego Windows od 40 z?
10 Aktualizacja BIOS na ?yczenie klienta 25 z?
11 Aktualizacja programu antywirusowego 40 z?
12 Aktualizacja sterowników 25 z? /szt
13 Instalacja oprogramowania klienta 40 z? / szt
14 Usuwanie wirusów, spyware itp. (w zale?no?ci od stopnia zawirusowania) od 60 z?
15 Wymiana/monta? pozdespo?ów w komputerze na powierzone przez klienta 40 z? / szt
16 Monta? komputera z powierzonych przez klienta podzespo?ów 122 z?
17 Konserwacja komputera 80 z?
18 Konserwacja notebooka od 80 z?
19 Konserwacja drukarki:  
  -  laserowej od 100 z?
  -  atramentowej od 60 z?
  -  ig?owej od 80 z?
20 Kopiowanie danych (w zale?no?ci od ilo?ci) od 50 z?
21 Archiwizacja danych na no?niku CD / DVD 50 z?
22 Odzyskiwanie danych - diagnoza 80 z?
23 Instalacja i konfiguracja urz?dze? peryferyjnych 50 z?
24 Inne us?ugi nie wyszczególnione w cenniku tel.
25 Godzina pracy serwisanta u klienta (ka?da rozpocz?ta) 80 z?
26 Dojazd do klienta  
  - na terenie Krakowa 30 z?
  - poza granicami Krakowa 30 z?+1 z?/km
     
     
  Us?uga traktowana expresowo jest dro?sza o 100%.  
  Przy instalacji oprogramowania wymagane jest posiadanie licencji oraz no?nika.  
  W przypadku awarii no?nika danych firma PROGRESS nie odpowiada za utracone dane, wszelkie czynno?ci zwi?zane z archiwizacj? i odzyskiwaniem danych oraz napraw? uszkodzonego oprogramowania b?d? wykonane odp?atnie.  
  Cennik nie jest ofert? handlow? w rozumieniu kodeksu cywilnego.