Odzyskiwanie danych Drukuj Email


          Firma Progress oferuje mo?liwo?? odzyskiwania danych logicznych z uszkodzonych dysków twardych, pendrivów i innych no?ników danych.


Uszkodzenia logiczne dysków twardych s? to uszkodzenia, gdzie nie mamy do czynienia z uszkodzeniem fizycznym (mechanicznym np. upadek z wysoko?ci) a nie mo?emy "dosta?" si? do danych na nim zawartych.

Powodem tego mo?e by?:


?   uszkodzenie tablicy alokacji plików,

?   uszkodzenie sektorów startowych,

?   przypadkowe skasowanie danych,

?   usuni?cie partycji,

?   sformatowanie no?nika,

?   dzia?anie wirusów itp.